Watch Spirited Away (2001) movie online and download

Spirited Away (2001)

Spirited Away (2001)
8.3/10 by 3424 users
Quality : HD
Title:Spirited Away
Original Title:千と千尋の神隠し
Director : Hayao Miyazaki.
Writer :
Producer : Toshio Suzuki, John Lasseter.
Release:2001-07-20
Country:Japan
Language:日本語
Runtime:125 min.
Genre:Fantasy, Adventure, Animation, Family


 Production Company:Studio Ghibli
 Popularity:9.897665
 Homepage: http://movies.disney.com/spirited-away 

 Synopsis

A ten year old girl who wanders away from her parents along a path that leads to a world ruled by strange and unusual monster-like animals. Her parents have been changed into pigs along with others inside a bathhouse full of these creatures. Will she ever see the world how it once was?
Rumi Hiiragi
Miyu Irino
Mari Natsuki
Takashi Naito
Yasuko Sawaguchi
Tatsuya Gashûin
Yumi Tamai
Yo Oizumi
Koba Hayashi
Tsunehiko Kamijô
Takehiko Ono
Ryunosuke Kamiki
Bunta Sugawara
Akio Nakamura
Ken Yasuda
Shirō Saitō
Michiko Yamamoto
Kaori Yamagata
Shigeyuki Totsugi
Hayao Miyazaki
Yasuyoshi Tokuma
Joe Hisaishi
Atsushi Okui
Takeshi Seyama
Norobu Yoshida
Yôji Takeshige
Kaori Fujii
Naoya Furukawa
Makiko Futaki
Hideyoshi Hamatsu
Shinji Hashimoto
Takeshi Imamura
Kuniyuki Ishii
Thomas Baker
Masaru Oshiro
Shin'ya Ôhira
Masashi Ando
Kim Eun-young
Yoshitake Iwakami
Kitarô Kôsaka
Nozomu Takahashi
Atsushi Takahashi
Michiyo Yasuda
Mikio Mori
Atsushi Tamura
Matthew Jon Beck
Chris DeLaGuardia
Michihiro Ito
Yoshiyuki Momose
Masayuki Miyaji